Štandard Great Dane

Pôvod: Nemecko

Použitie: sprievodný, strážny a obranársky pes

Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, molosy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená; sekcia 2.1 molosy, dogovité psy, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu: 13. 3. 2001

Krátky prehľad histórie: za predchodcov dnešných dôg sa pokladajú staré býkodavy, štváče a diviačiare, ktoré tvoria prechod medzi mohutným mastifom anglického typu a rýchlymi a obratnými chrtmi. Pod pojmom doga sa rozumel veľký silný pes, ktorý nemusel patriť k žiadnej rase. Neskôr označovali názvy ulmská, anglická alebo dánska doga, štváč, diviačiar a veľká doga rôzne typy týchto psov podľa farby a veľkosti. V roku 1878 sa v Berlíne uzniesol sedemčlenný výbor zložený z angažovaných chovateľov a rozhodcov, pod vedením Dr. Bodinusa, zhrnúť všetky vymenované varianty pod jeden názov "nemecká doga". Tým bol položený základný kameň pre chov samostatného nemeckého plemena.

V r. 1880 bol v rámci výstavy v Berlíne po prvý raz stanovený štandard dogy, o ktorý sa od r.1888 stará "Deutsche Doggen Club 1888 e.V." V priebehu rokov bol niekoľkokrát zmenený. Tento platný štandard zodpovedá predlohám FCI.

Ceľkový vzhľad: nemecká doga spája vo svojom ušľachtilom vzhľade veľkosť s mohutnou a harmonickou stavbou, hrdosťou, silou a eleganciou. Substancia kombinovaná s ušľachtilosťou, harmonickým výzorom, líniami správnych proporcií, ako aj mimoriadne výraznou hlavou, pôsobí na pozorovateľa ako dokonalá socha. Je to Apolón medzi psami.

Dôležité proporcie: stavba tela pôsobí takmer kvadraticky, čo platí hlavne pre psov. Dĺžka trupu (od špice hrudnej kosti po sedacie hrbolce) nemá byť väčšia ako výška v kohútiku o viac ako 5% pri psoch, sučky nemajú mať rozdiel väčší ako 10%. Psy majú mať výšku v kohútiku minimálne 80 cm, sučky minimálne 72 cm.

Povaha: priateľská, milá a prítulná k majiteľovi, zvlášť k deťom, zdržanlivá k cudzím. Vyžaduje sa sebavedomý, smelý, ľahko ovládateľný, učenlivý sprievodný a rodinný pes, s vysoku hranicou dráždivosti a bez agresívneho správania.

Hlava: v harmónii so stavbou tela pretiahnutá, úzka, markantná, výrazná, jemne modelovaná, zvlášť časť pod očami, nadočnicové oblúky sú dobre vyvinuté, ale nevystupujú. Vzdialenosť od špičky ňucháča po výrazný čelový sklon má byť taká istá ako od čelového sklonu po málo vyvinutý výbežok medzitemennej kosti. Horné línie papule a temena majú byť paralelné. Pri pohľade spredu má hlava pôsobiť úzko, pričom chrbát nosa je široký. Svalstvo na lícach je málo výrazné, v žiadnom prípade nesmie vystupovať.

Ňucháč: dobre vyznačený, skôr široký ako okrúhly, s veľkými nosnými dierkami. Musí byť čierny s výnimkou čierno-bielo škvrnitých dôg. Tieto majú mať čierny ňucháč, ale škvrnitý a mäsovosfarbený sa toleruje.

Papuľa: hlboká a hranatá. Dobre vyznačené kútiky. Tmavo pigmentované pysky. Čierno-bielo škvrnité dogy môžu mať neúplne pigmentované alebo mäsovosfarbené pysky.

Čeluste, chrup, zuby: dobre tvarované, široké čeluste. Zdravý, silný a úplný chrup, nožnicový zhryz. (42 zubov podľa zubného vzorca).

Oči: stredne veľké, pokiaľ možno tmavé, so živým, múdrym a priateľským výrazom, mandľového tvaru s priliehajúcimi viečkami. Modré dogy môžu mať svetlejšie oči. Čierno-bielosfarbené dogy môžu mať svetlejšie oči alebo oči rôznej farby.

Uši: prirodzene visiace, vysoko nasadené, stredne veľké, predné okraje sa dotýkajú líc.

Krk: dlhý, suchý, svalnatý. Dobre vytvarovaný v nasadení, zužuje sa k hlave, klenutá šija. Nesený vztýčený, naklonený mierne dopredu .

Telo

Kohútik: najvyšší bod mocného tela. Tvoria ho hrebene lopatiek, ktoré presahujú tŕňe chrbtice.

Chrbát: krátky a pevný, v takmer rovnej línii nepatrne klesá smerom dozadu. Bedrá mierne klenuté, široké, svalnaté.

Kríže: široké, svalnaté, od krížovej kosti ku koreňu chvosta mierne klesajú a plynule prechádzajú do koreňa chvosta.

Chvost: dosahuje po päty. Vysoko nasadený, hrubý v koreni, ku koncu sa rovnomerne zužuje. V pokoji je zvesený v prirodzenom oblúku, pri vzrušení alebo v behu zdvihnutý a trocha šabľovito zahnutý, ale nie výrazne nad líniu chrbta. Chvost s kefkou je nežiadci.

Hrudník: dosahuje po lakte. Dobre klenuté, dozadu siahajúce rebrá. Hrudník dobrej šírky, s výrazným predhrudím.

Spodná línia: brucho vtiahnuté, so spodnou časťou hrudníka tvorí pekne klenutú líniu.

Predok

Plecia: svalnaté. Lopatka je dlhá a šikmo uložená, tvorí s ramenom uhol medzi 100 a 110°.

Ramená: silné a svalnaté, dobre priliehajú, majú byť trocha dlhšie ako lopatky.

Lakte: nemajú byť vtočené ani vytočené.

Predlaktia: silné a svalnaté, pri pohľade spredu a zboku úplne rovné.

Kĺby nadprstia: silné, stabilné, len nepatrne sa odlišujú od štruktúry predlaktí.

Nadprstia: silné, pri pohľade spredu rovné, pri pohľade zboku smerujú iba mierne dopredu.

Predné labky: okrúhle, vysoko klenuté, dobre uzavreté (mačacie labky). Pazúriky krátke, silné, pokiaľ možno tmavé.

Zadok: celá kostra je pokrytá silným svalstvom zaoblujúcim kríže, bedrové kĺby a stehná. Mohutné, dobre zauhlené zadné končatiny sú pri pohľade zozadu paralelné s prednými končatinami.

Stehná: dlhé, široké, s mohutným svalstvom.

Kolená: mocné, postavené takmer zvislo pod bedrovými kĺbmi.

Predkolenia: približne také dlhé ako stehná, svalnaté.

Päty: silné, stabilné, ani vtočené ani vytočené.

Podpätia: krátke, mocné, postavené takmer zvislo k zemi .

Zadné labky: okrúhle, vysoko vyklenuté a dobre uzavreté, mačacie labky. Pazúriky krátke, silné, pokiaľ možno tmavé.

Pohyb: harmonický, pružný, priestranný, pružný, končatiny sa musia pohybovať paralelne.

Koža: tesne prilieha, jednofarebné psy sú dobre pigmentované.

Rozdelenie pigmentu čierno-bielych psov tvorí podklad pre škvrny. Osrstenie

Vlastnosti: veľmi krátka a hustá srsť, tesne priliehajúca a lesklá.

Farby: nemecké dogy sa chovajú v troch samostatných variantoch: žlté a pásikavé, škvrnité a čierne, modré.

Žlté: svetlozlatožltá až sýta zlatožltá, čierna maska je žiaduca. Nežiaduce sú malé biele znaky na hrudi a prstoch.

Pásikavé: farba podkladu svetlozlatožltá až sýtozlatožltá, s čiernymi, pokiaľ možno pravidelnými pásikami, jasne vykreslenými a prebiehajúcimi v smere rebier . Žiaduca je čierna maska. Nežiaduce sú malé biele znaky na hrudi a prstoch.

Čierno-bielo škvrnité (tzv. tigrované dogy): farba podkladu je čisto biela, pokiaľ možno bez špiniek, s potrhanými, lakovočiernymi škvrnami rôzneho tvaru rozdelenými po celom tele. Nežiaduce sú sivé a hnedasté škvrny.

Čierna: lakovočierna, biele znaky sú prípustné, sem patria aj plášťové tigre, ktoré majú čiernu v tvare plášťa na tele a papuľa, krk, hruď, brucho, končatiny a koniec chvosta sú biele, ako aj dogy so základnou farbou bielou a veľkými čiernymi platňami (platňové dogy).

Modrá: čistá oceľovomodrá, biele znaky na hrudi a labkách sú prípustné.

Chyby: každá odchýlka od vymenovaných bodov sa má posudzovať ako chyba, ktorej hodnotenie priamo závisí od veľkosti odchýlky. To platí zvlášť pre tieto odchýlky:

Celkový vzhľad: chýbajúci pohlavný výraz, chýbajúca harmonickosť, príliš ľahká alebo hrubá stavba.

Povaha: nedostatok sebavedomia, nervozita, nízka hranica dráždivosti.

blínie hlavy nie paralelné, jablková hlava, klinová hlava, príliš výrazný stop, veľmi vyvinuté žuvacie svaly.

Papuľa: špicatá, nevyvinuté, príliš ovisnuté (plieskajúce) pysky. Preliačený chrbát nosa, rímsky a orlí nos.

Chrup: všetky odchýlky od úplného chrupu, tolerujú sa iba chýbajúce PM1 v spodnej čeľusti. Nepravidelné postavenie jednotlivých rezákov, pokiaľ zhryz zostáva zachovaný, príliš malé zuby, kliešte.

Oči: voľné viečka, príliš červené žmurky, svetlé, pichľavé, jantárové oči, vodovomodré alebo rôznofarebné oči pri jednofarebných jedincoch. Oči príliš ďaleko od seba alebo štrbinové oči, vystupujúce alebo zapadnuté oči.

Uši: príliš vysoko alebo nízko nasadené, odstávajúce alebo plocho ovisnuté.

Krk: krátky, hrubý alebo jelení krk, voľná koža alebo lalok.

Chrbát: poklesnutý, kaprí, príliš dlhý, dozadu stúpajúca chrbtová línia.

Kríže: prudko klesajúce alebo vodorovné.

Chvost: príliš hrubý, dlhý, krátky, nízko nasadený. Nesený vysoko nad líniou chrbta, hákovitý, zahnutý nabok alebo stočený. Zalomený, na konci zhrubnutý alebo zlomený chvost.

Hrudník: ploché alebo súdkovité rebrá. Nedostatočná šírka alebo hĺbka, príliš vystupujúca hrudná kosť.

Spodná línia: povolená línia brucha, ovisnuté struky.

Predné končatiny: málo zauhlené. Slabé kosti, málo svalstva. Postavené inak ako zvislo.

Plecia: voľné, alebo ťažké. Strmo uložené lopatky.

Lakte: voľné, vtočené, alebo vytočené.

Predlaktia: zahnuté, zhrubnuté nad zápästným kĺbom.

Kĺby, nadprstia: zhrubnuté. Výrazne voľné, podlomené.

Nadprstia: príliš šikmé alebo strmé.

Zadné končatiny: otvorené alebo prehnané zauhlenie. Kravský, úzky alebo súdkovitý postoj.

Päty:zhrubnuté, nestabilné.

Labky: ploché, roztiahnuté prsty, vlčie pazúriky.

Pohyb: málo výdatný, viazaná akcia, častý alebo stály mimochod, neharmonická akcia predných a zadných končatín.

Osrstenie

Vlastnosti: drsná srsť, tupá srsť.

Farba

Žltá: sivožltá, modrožltá, farba izabel alebo špinavožltá.

Pásikavá: základná farba striebornomodrá alebo izabel, rozmazané pásiky.

Čierno-bielo škvrnitá: sivomodro škvrnitá základná farba, väčšie sivožlté alebo sivomodré plochy.

Čierna: žlto, hnedo alebo modročierna farba.

Modrá: žlto alebo čiernomodrá farba.

Hrubé chyby

Povaha: plachý.

Ňucháč: rozdelený.

Chrup: kliešťový zhryz.

Oči: ektropium, alebo entropium.

Chvost: zalomený chvost.

Vylučujúce vady

Povaha: agresivita, hryzenie zo strachu.

Ňucháč: mäsovosfarbený, rozdelený.

Čeľuste/zuby: predhryz, podhryz, krížový zhryz.

Farby: žlté alebo pásikavé dogy s bielou lysinkou, golierom, ponožkami a špičkou chvosta.

Čierno-bielo škvrnité: albíny, hluché dogy, porcelánové tigre s prevažne sivými, modrými, žltými alebo pásikavými škvrnami a modré tigre, ktoré majú čierne škvrny na sivom podklade.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.