FEISY Beautiful Blue Ballerines

Narodená: 31.10.2019

Bonitácia: 15.5.2021 Bojná, Milan Bíroš, 273 bodov. Feisy sa oficiálne stala chovnou sučkou.

DNA

EuDDC chovnosť

HD-A,A ED-1,0

Oblastná výstava psov Povoda (25.7.2020) - Junior class: EXC1, Víťaz triedy mladých

DUODANUBE Bratislava (22.8.2020) - Junior class : EXC1, CAJC, BOJ

DUODANUBE Bratislava (23.8.2020) - Junior class : EXC1, CAJC, BOJ

Klubová výstava - Řásná CZ (29.8.2020) - Junior class : EXC4

Klubová výstava Nemeckých dôg Bojná (12.9.2020) - Junior class : EXC2