Klubová výstava Nemeckých dôg Nitrianske Rudno (6.9.2014)

Vychádzka 27.4.2014

Vychádzka 20.4.2014

MVP Nitra CACICB 29-30-3-2014

Rodina Beautiful Blue Ballerines